Head Office

Unit 603, Floor 6,
Heng Ngai Jewelry Centre,
4 Hok Yuen Street East, Hunghom, Kowloon,
Hong Kong

Tel: (852) 3101 1028
Fax: (852) 2155 0289

Our Factory

Dahegang,
Xinxuzhen Huiyang District,
Huizhou, Guangdong,
China (Postal Code: 516223)


Email: info@cpcreation.com